Werkwijze

Elke winkel is natuurlijk anders, maar in het algemeen doorlopen wij met u een vast traject. Uit ervaring blijkt dat dit veelal leidt tot een optimaal resultaat!

 

Als winkeleigenaar is uw tijd kostbaar. Daarbij kan een verbouwing of aanpassing in uw winkel(interieur) een tijdrovende klus worden als dit niet slim gepland wordt. Daarom werken wij veelal met een vast traject om tot een optimaal resultaat te komen.  In het schema hiernaast vind u een globale opbouw van onze werkwijze.

planning

Eerste kennismaking

Graag komen wij bij u langs om gezamenlijk uw ideeën, mogelijkheden en verwachtingen te bespreken. Daarbij kunnen wij u adviseren in nieuwe producten, materialen en ontwikkelingen voor uw nieuwe winkel.

Inmeten

We meten niet enkel de huidige winkel in, maar ook de mogelijkheden die uw pand biedt en uiteraard de hoeveelheid ruimte die u zelf beschikbaar stelt als winkelruimte.

Overdracht naar de ontwerper

De eerste informatie zal worden doorgesproken met de ontwerper. Hier zal een vertaalslag gemaakt worden van uw wensen naar een eerste ontwerpschets.

Sfeerimpressie & routing

Wij presenteren u onze eerste opzet met een bijbehorende sfeerimpressie/moodboard. Op basis van wat u aanspreekt gaan we een stapje verder.

1e Ontwerp

Vanuit uw feedback op het vloerplan en de sfeerimpressie zal er een eerste 3D ontwerp gemaakt worden voor uw winkel.

Presentatie 1e ontwerp

Het ontwerp zal gepresenteerd worden in zowel 2D als 3D. Hier krijgt u een duidelijk beeld van de ruimte, routing, kleuren en materialen.

Voorlopig definitief ontwerp

Er zal een definitief ontwerpvoorstel gemaakt worden, ondersteund met kleur-/materiaalsamples en een 3D presentatie.

Offerte

Op basis van het definitieve ontwerp krijgt u een heldere offerte met een omschrijving van de door Konvi te leveren producten en werkzaamheden.

Technische specificaties

Bij akkoord zal in de daar op volgende fase de engineering plaatsvinden. Uw producten worden technisch uitgetekend op onze tekenkamer. Daarnaast worden de bouwkundige werkzaamheden in kaart gebracht  zoals elektra, water- en koelleidingen.

Uitvoering

Konvi zal met u (en eventuele andere partijen) een planning opstellen voor de werkzaamheden en opleverdata.

Oplevering

De oplevering van de geleverde producten zal worden nagelopen en waar nodig zullen wij de laatste puntjes op de i zetten.